گل حفاري به نام رور

از سال 1965در حفاري براي آب رور به عنوان گل حفاري به كار رفته است . اين گل تمام مشخصات گل بنتونيتي را دارد ، حتي به مراتب از آن بهتر .مضافا به اينكه با اافزودن مواد شيميايي ميتوان به طور دلخواه براي هر مدتي كه لازم باشد كيفيت شيميايي و فيزيكي آن را حفظ وكنترل نمود . مدت حفظ شرايط گل عموما سه تا چهار روز است و پس از آ ن ويسكوزيتهاوليه و حالت ژلاتيني خود را به يكباره از دست ميدهد و گل به صورت مايعي شفاف مانند آب خالص تبديل مي گردد.سقوط ويسكوزيته با تغيير رنگ همراه خواهد بود.عمليات شستشو و توسعه چاه با اين گل بسيار راحت و خيلي سريع انجام مي گيرد و مي توان اشاره كرد كه استفاده از اين گل سازنده تمامي پتانسيل هيدروليكي خود را حفظ مي كند. موردي كه هميشه در گل بنتونيتي وجود ندارد. رور محصولي آلي بر مبناي دانه هاي گياهي است و طبيعي است كه محتوي باكتريهاي بي ضرر از نوع مخمر هاي لاكتيك كه در بعضي از مواد غذايي نظير آرد ،شير و ماست ديده مي شود ، مي باشد ولي تغييري در ph گل به وجود نمي آورد.وزن مخصوص مخلوط 8 كيلو گرم آن در متر مكعب آب به زحمت بالا تر از وزن مخصوص آب است از اين جهت به منظور افزايش وزن مخصوص آن مي توان از كلرورهاي سديم يا كلسيم استفاده نمود . اين املاح را مي توان قبل يا بعد از تهيه گل به آن افزود . به عنوان مثال 100كيلو گرو نمك در هر متر مكعب آب .