مته هاي حفاري دوراني

 

1-مته هاي تيغه اي:

سه نوع از اين مته ها وجود دارد:

-دم ماهي-دو تيغه اي-سه باله اي-پيلوت-چند طبقه اي با قطره هاي مختلف.

اين مته ها با دوران خود مانند عمل يك فرز روي فلز كار مي كنند. در سازنده هاي رسوبي متراكم با بافت ظريف و با سختي كم به كار برده مي شوند. پيشرفت حفاري به وسيله آنها خوب ، قيمت آنها ارزان و امكان آهنگري و تيز كردن در آنها وجود دارد. اين مته ها ارتعاشات زيادي ايجاد مي كنند كه تا تجهيزاتي كه در سطح زمين قرار دارند انتقال مي يابد.

2-مته هاي غلطك دار:

سه مخروطي ها يا چهار مخروطي ها:

سه يا چهار غلطك با محور افقي يا اندكي شيب دار كه روي بلبرينگ ها نصب شده اند، جان مته را تشكيل مي دهند. اين مته ها مانند مته هاي تيغه اي مجهز به يك قسمت رزوه دار مخروطي شكل هستند كه نصب خيلي سريع و دقيق آنها را فراهم مي سازد. دندانه غلطكها بر حسب جنس زمين تغيير مي كند. براي سازندهاي نرم، دندانه ها بلند و فاصله دارند. براي سازندهاي سخت كوتاه،ظريف و نزديك به هم هستند. اين مته ها با خورد كردن و تركاندن سنگ عمل مي كنند.

3-مته هاي الماسي:

اين مته ها خيلي كم در حفاري براي آب به كار مي روند و بيشتر از آنها جهت نمونه گيري و تهيه مغزه استفاده مي شود.