تکنولوژي حفاري لیزري

پژوهش در مورد استفاده از فناوري لیزر براي حفاري چاه نفت اولین بار در ارتش آمریکا در سال 1977 شروع شده است. این آزمایش نشان داد که سرعت حفاري با استفاده از این روش بین 10 تا 100 برابر افزایش می یابد. هدف اصلی تمامی آزمایش هایی که تاکنون با لیزر انجام شده است، دستیابی به بیشترین مقدار حفاري با کمترین هزینه توسط دو (Miracle project) ممکن با حداقل توان مورد نیاز می باشد. آزمایشی تحت عنوان پروژه میراکل 3 و با توان لیزري /8 μm دانشمند به نام هاي برین و گریوس انجام گرفت. در این آزمایش از امواجی با طول موج 600 تا 1200 کیلو وات با استفاده حفاری چاه عمیق از آن توانستند طی چهار ثانیه تابش لیزري به عمق سه اینچ در ماسه سنگ حفاري نماید. با انتخاب سیستم لیزري، قادر خواهیم بود سرعت حفاري را تا اندازه قابل توجهی افزایش دهیم. استفاده ازتکنولوژي لیزري براي حفاری چاه آب نفت، پیامد هاي برجسته اي را به همراه دارد. از جمله مهم ترین آنها می توان به ایجاد دیواره سرامیکی در چاه، کاهش احتمال توقف عملیات حفاري، کاهش تعداد روز هاي حفاري، ایجاد قطر یکسان
از سطح تا انتهاي چاه، کاهش احتمال گیرکردن لوله هاي حفاري، امکان استفاده از لوله هاي سبک به جاي لوله هاي سنگین، کاهش آلودگی زیست محیطی و افزایش سرعت حفاري از 10 تا 100 برابر اشاره کرد. یکی از مهم ترین معایب حفاري لیزري انتقال انرژي لیزر از منبع آن در سطح چاه به عدسی آن در انتهاي چاه می باشد. مکانیزم حفاري بوسیله لیزر به این ترتیب است که با برخورد اشعه لیزر، سنگ ها خرد شده و سپس ذوب و در مرحله سوم بخار می شوند. دراین مرحله جت سیالی، بخار تولید شده را به جداره چاه چسبانده که خود به ایجاد دیواره سرامیکی در جداره چاه می گردد. ایجاد جداره سرامیکی فواید فراوانی را به همراه دارد.